Slider 4 - Horti Value - Taxateurs van uw tuinbouwbedrijf
Slider 6 - Horti Value - Taxateurs van uw tuinbouwbedrijf
Slider 7 - Horti Value - Taxateurs van uw tuinbouwbedrijf

Taxatie van uw tuinbouwbedrijf

Met regelmaat moet een tuinbouwbedrijf worden gewaardeerd. Bijvoorbeeld op verzoek van de bank voor het verstrekken van een lening of ten behoeve van de Belastingdienst voor de inbreng van de onderneming in een BV of een bedrijfsbeƫindiging.

De waarde van een tuinbouwbedrijf

Bij de waardering van een tuinbouwbedrijf zijn details vaak bepalend. Hierbij gaat het niet alleen om teelten, teelttechnieken en technische infrastructuur, maar ook om (beperkende) regelgeving en bedrijfseconomische haalbaarheid.
De taxateurs van Horti Value hebben naast tuinbouwkennis ook een juridische en bedrijfseconomische achtergrond, zodat zij in staat zijn uw bedrijf op juiste waarde te schatten.