Slider 4 - Horti Value - Taxateurs van uw tuinbouwbedrijf
Slider 6 - Horti Value - Taxateurs van uw tuinbouwbedrijf
Slider 7 - Horti Value - Taxateurs van uw tuinbouwbedrijf

Advisering bij diverse vraagstukken

In een tuinbouwbedrijf komen regelmatig vraagstukken voor die betrekking hebben op de gronden en bedrijfsgebouwen. U kunt hierbij denken aan de wijziging van het bestemmingsplan, de aanvraag van een vergunning voor teeltondersteunende voorzieningen, aanpassingen voor de opvang van drainwater of de mogelijkheden met zogenaamde vrijkomende agrarische bebouwing (VAB / rood voor rood). In veel gevallen kan Horti Value u van dienst zijn  bij de advisering in deze vraagstukken.