Taxateurs van tuinbouwbedrijven

De waardering van een tuinbouwbedrijf is specialistenwerk, omdat een tuinbouwbedrijf kapitaalintensief is en veel regelgeving hierop van toepassing is. Horti Value is een bureau dat zich volledig heeft gespecialiseerd in taxaties binnen de tuinbouwsector. Het gaat daarbij niet alleen om glastuinbouwbedrijven, maar ook om bedrijven die actief zijn in de boomkwekerij, vollegrondstuinbouw, fruitteelt en paddenstoelenteelt.

Horti Value

De specialisten van Horti Value hebben een jarenlange ervaring in de tuinbouwsector. Zij zijn in staat om op details in te zoomen, zonder het groter geheel uit het oog te verliezen. Omdat zij weten dat het niet altijd gaat om het “bedrag onder de streep”, maar veelal om de onderverdeling en de onderbouwing van het getaxeerde bedrag.